telefoon
X

Wilt u graag dat wij contact met u opnemen?

   
   
   
   
   
   
   
 
 
offerte
X

Wilt u graag een offerte op laten stellen?

   
   
   
   
   
   
   
 
 
contact
X

Wilt u contact opnemen met Bouwbedrijf Been?

   
Kantoor 0512 - 371 767
   
Mobiel 06 - 156 06 726
   
E-mail info@bouwbedrijfbeen.nl
   
Bezoek / postadres Bouwbedrijf Been
Kommisjewei 168
9218 PJ Opeinde
   
BTW Nummer 102126227B01
   
Bankrekeningnummer NL76INGB0660313251
   
K.v.K Nummer 1109468
   

Werkwijze Bouwbedrijf Been te Opeinde

Onderstaand geven wij een opsomming van de verschillende stappen welke genomen worden vanaf het eerste contact tot de facturering.

  • Contact
  • Offerte
  • Akkoord
  • Planning
  • Oplevering
  • Facturering

Contact

Indien u plannen heeft voor het ( ver ) bouwen van uw woning, dan kunt u contact met ons opnemen. Op afspraak komen wij dan bij u om uw wensen te bespreken, uw plannen op uitvoerbaarheid te beoordelen, en advies te geven vanuit onze ervaring. Tijdens het gesprek proberen wij ons in uw situatie en plannen te verplaatsen om een duidelijk beeld te krijgen van de plannen. Een bespreking en het maken van een offerte is geheel vrijblijvend.

Tijdens deze afspraak maken we ook een overzicht van uw wensen en eisen (het zogenaamde programma van eisen). Deze wensen en eisen bestaan uit: omvang van het werk, uiterlijk van bijvoorbeeld gevelkozijnen, soort gevelsteen, afwerking wanden (stukadoorswerk, tegelwerk, lambrisering) etc.

Verder wordt tijdens de opname gekeken naar bereikbaarheid van het bouwwerk, werkruimte, aan te passen constructies, tijdelijke voorzieningen (bijvoorbeeld stofscherm zodat een deel van de woning wordt afgescheiden), etc. Indien het vanwege de wensen nodig om een bouwvergunning aan te vragen zullen wij dit ook met u bespreken.

Het overzicht van uw wensen en eisen vormt dus de basis voor het maken van een duidelijke en complete offerte.

Offerte

Tijdens de opname besproken wensen en eisen worden door ons begroot en verwerkt in een complete en overzichtelijke offerte/ werkomschrijving. In deze offerte/ werkomschrijving staat een vaste aanneemsom vermeldt; hierdoor weet u vooraf exact wat u tegen welke totaalprijs krijgt.

In de offerte worden indien gewenst alle benodigde werkzaamheden opgenomen zoals timmerwerk, stukadoorswerk, tegelwerk, installatiewerk, schilderwerk, etc. Tevens wordt vermeldt welke materialen zullen worden en welke afwerking is opgenomen, zoals bij stukadoorwerk aflevering toplaag gladpleisterwerk of schuurwerk.

Door een duidelijke en overzichtelijke offerte/ werkomschrijving kunnen er geen misverstanden over wel of niet opgenomen werkzaamheden.

Het gebruik van een stelpost zou in onze offerte/ werkomschrijving zoveel mogelijk worden vermeden, en alleen worden gebruikt wanneer een onderdeel nog niet duidelijk is (bijvoorbeeld aankoop sanitair).

Indien gewenst of het indien het voor ons niet in te schatten is wat de begroting uiteindelijk zal worden zullen wij werken op basis van regie (per uur). Indien er gewerkt wordt op basis van regie krijgt u een volledig uitgewerkte factuur van ons (uren en materiaal).

Op de webpagina links kunt u de algemene voorwaarden (AVA) downloaden.

Akkoord

Bij het akkoord bevinden van de offerte/ werkomschrijving kunt u deze aan ons ondertekend retourneren. Mochten er eventuele wijzigingen wenselijk zijn dan kunt u dat melden en dan stellen wij een nieuwe offerte/ werkomschrijving voor u op. Indien alles na wens is geld de offerte als contract voor u en voor ons! Hierna wordt de voorbereiding opgestart; het werk wordt ingepland, materialen worden besteld, onderaannemers worden ingeschakeld etc.

Nadat het werk is opgestart worden de werkomschrijving en tekening aangehouden voor de uitvoering van het werk. Mocht u, als opdrachtgever, tijdens het werk een aanpassing of aanvulling op het plan willen hebben dan is dit in overleg vrijwel altijd mogelijk, mits technisch uitvoerbaar en tegen eventuele meerprijs.

Alle uit te voeren werkzaamheden worden door ons goed op elkaar afgestemd en er wordt voor gezorgd van alle benodigde vakgebieden op het juiste moment op het werk zijn.

Tijdens het verloop van het werk is regelmatig overleg tussen de opdrachtgever en aannemer voor het bespreken van; voortgang werk, afstemmen van details, eventuele wijzigingen in uitvoering, etc.

Vanaf begin tot einde van het bouwproces heeft u als opdrachtgever een aanspreekpunt voor alle zaken!

Planning

Na opdracht wordt een uitvoeringsplanning opgesteld. Op deze planning wordt het verloop van het werk aangegeven met een vaste startdatum en opleverdatum. Deze planning wordt door ons gebruikt om het werk aan te sturen. Van deze planning krijgt u als opdrachtgever een afdruk. In de planning worden ook belangrijke data zoals plaatsen keukenopstelling vermeldt. De planning wordt een aanvulling op de contractstukken. Deze uitvoerige planning wordt alleen overlegd bij grotere werken.

Oplevering

Na afronding van het project wordt een afspraak gemaakt; tijdens deze afspraak wordt het werk nagelopen en beoordeeld of alles volgens contract is uitgevoerd, en alles kwalitatieve aan de gestelde eisen voldoet. Indien er eventuele onvolkomenheid wordt vastgesteld dan wordt dit op papier vastgelegd waarbij tevens wordt vastgelegd binnen welke termijn herstel zal plaatsvinden.

Facturering

In het contract worden naast de aanneemsom ook een betalingsregeling en termijn vastgelegd. Dit geldt voor grotere werken. Bij kleinere werken geldt het volgende; na elke werkweek wordt een vast percentage van de aanneemsom gefactureerd, betalingen moeten plaatsvinden binnen 7 dagen na dagtekening.

U ontvangt overzichtelijke facturen waarop vermeldt; termijnbedrag, BTW- bedrag en totaalbedrag. Eventuele meer- of minderwerkzaamheden worden apart vermeldt.

Opmerking:

Bij u ons hoeft u dus geen aanbetaling te doen! Onze wijze van facturering geeft u juist extra zekerheid. De facturering is na gelang vorderingen werk echter betalingstermijn is 7 dagen waardoor u op moment van betalen dus alweer extra productie heeft ontvangen.